In Ron’s latest series ‘In Relation’, human relationships to one another play an important role. ‘In Relation’ is a series of still lifes inspired by contemporary family pictures en old family portraits and still lifes from the old masters. By the photo format and alignment of the bottles and glasses, these are getting something human. He is giving power to the pictures  by letting the colors contrast to each other or just letting them cancel each other out, creating a poignant rest in the picture. Ron wants to show another side of families. He makes hidden damages within the families visible. The glass is a metafoor for the vulnerability en gifs the picture his static stilled character.

In Ron’s laatste serie ‘In Relation’ spelen menselijke verhoudingen tot elkaar een belangrijke rol. ‘In Relation’ is een serie stillevens die geïnspireerd zijn door hedendaagse familie foto’s en oude familie portretten en stillevens van oude meesters. Door het formaat van de foto’s en de opstelling van de flessen en glazen krijgen deze iets menselijks. Hij geeft kracht aan het beeld door kleuren te laten contrasteren of juist doordat deze elkaar opheffen en er een aangrijpende rust ontstaat. Ron wil met deze foto’s een andere kant van families laten zien. Hij maakt de verborgen beschadigingen in een gezin zichtbaar. Het glas is de metafoor voor de kwetsbaarheid en geeft het beeld een statisch verstild karakter.